Vårt uppdrag

Vad man kan känna till om Gud är uppenbart här på jorden. Gud har ju visat det för oss.

För hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens begynnelse varit synliga i det att de kan förstås genom hans skaparverk.

Därför har vi egentligen inte någon grund att komma med dåliga bortförklaringar.

Men ondskans andemakter har förblindat förståndet på de som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos kristus, Guds avbild.

Men Gud är den som låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om om Guds härlighet, som strålar fram i kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

Och när vi förmedlar kunskapen till de som inte tror gör vi det i ande och kraft så att vi  bryter vi ner starka fästen, tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud.

Och först då kommer de att se, ta emot och lära känna sanningen som gör dem fria.

                             Mail to: service@skaparverket.se

   
 SKAPARVERKET

Vår tro skall inte vara grundad på människorsvisdom  utan på Guds skaparkraft